غگز

گز سکه

1401/05/22 02:24:34
پایانی:8,015
(0%)
آخرین:8,015
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
199,999
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14683,000
7,190
20,000
300,0006
000
25,000
100,0002
000
27,500
300,0006
0(0%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
0(0%)
0(0%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
1(100%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: تومانقدرت فروش حقیقی:
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
6
خرید
9
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
5
خرید
5
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,3556,4656,7236,761-
حمایت26,7616,8166,8097,155-
حمایت17,3887,4986,8957,39924,045
P7,7947,8497,7947,794-
مقاومت18,4218,5319,1348,18824,045
مقاومت28,8278,8829,2208,432-
مقاومت39,4549,5649,3068,827-


آخرین اخبار غگز

نمایش اخبار قدیمی‌تر