غگز

گز سکه

1402/09/06 09:03:09
پایانی:5,400
(3.05%)
آخرین:5,400
(3.05%)

تعداد معاملات:1
حجم:1,882
ارزش معاملات:10.16M
حجم مبنا:1
4,9785,502
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
125,000
5,057
5,399
2,0001
125,000
5,009
5,400
2,6581
16,611
5,001
5,499
2,0001
1,882(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,882(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 10,162,800 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 10,162,800 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
14
خرید
9
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
5
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
4
خرید
4
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,7252,7823,3683,840-
حمایت23,8403,8693,5634,736-
حمایت15,0695,1263,7585,28918,593
P6,1846,2136,1846,184-
مقاومت17,4137,4708,8377,08018,894
مقاومت28,5288,5579,0327,633-
مقاومت39,7579,8149,2288,528-


آخرین اخبار غگز

نمایش اخبار قدیمی‌تر