شبریز

پالایش نفت تبریز

1399/12/17 13:55:59
پایانی:29,440
(5.44%)
آخرین:29,590
(5.98%)

تعداد معاملات:5,402
حجم:23.86M
ارزش معاملات:702B
حجم مبنا:3.58M
27,37029,590
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2703,100,475
29,590
29,860
5001
23,685
29,550
29,890
1,1161
311,680
29,520
29,920
5,3404
18,740,687(79%)
1,454(99%)
حجمحقیقیتعداد
14,318,103(60%)
2,715(100%)
5,120,336(21%)
9(1%)
حجمحقوقیتعداد
9,542,920(40%)
8(0%)
سرانه خرید حقیقی: 379,453,800 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.44سرانه فروش حقیقی: 155,257,809 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.41
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
10
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
15
خرید
5
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت319,14619,67521,32721,923-
حمایت221,92322,18721,87824,448-
حمایت125,75626,28522,42926,00887,930
P28,53328,79728,53328,533-
مقاومت132,36632,89536,75031,05888,770
مقاومت235,14335,40737,30132,618-
مقاومت338,97639,50537,85235,143-


آخرین اخبار شبریز

نمایش اخبار قدیمی‌تر