شبریز

پالایش نفت تبریز

1400/07/04 03:26:30
پایانی:40,230
(4.98%)
آخرین:40,230
(4.98%)

تعداد معاملات:1,322
حجم:7.36M
ارزش معاملات:296B
حجم مبنا:2.6M
36,41040,230
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2681,942,685
40,230
40,270
1261
12,000
40,120
40,300
1261
2410
40,110
40,670
2,7092
5,065,869(69%)
281(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,901,469(39%)
878(99%)
2,300,000(31%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
4,464,400(61%)
8(1%)
سرانه خرید حقیقی: 725,266,583 تومانقدرت خرید حقیقی: 5.46سرانه فروش حقیقی: 132,945,441 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.18
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
11
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت324,35024,13526,81729,930-
حمایت229,93029,82227,71234,028-
حمایت135,08034,86528,60636,561119,970
P40,66040,55240,66040,660-
مقاومت145,81045,59551,85344,758120,690
مقاومت251,39051,28252,74747,291-
مقاومت356,54056,32553,64251,390-


آخرین اخبار شبریز

نمایش اخبار قدیمی‌تر