بترانس

ایران‌ ترانسفو

1400/07/26 12:00:40
پایانی:2,153
(-2.79%)
آخرین:2,153
(-2.79%)

تعداد معاملات:1,544
حجم:30.57M
ارزش معاملات:65.83B
حجم مبنا:14.56M
2,1052,325
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1386,748
2,153
2,154
10,0001
5458,500
2,152
2,155
68,2292
7652,424
2,151
2,157
220,0324
27,237,190(89%)
700(100%)
حجمحقیقیتعداد
30,310,185(98%)
587(100%)
3,537,995(11%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
465,000(2%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 83,773,814 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.75سرانه فروش حقیقی: 111,171,768 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1249941,1921,650-
حمایت21,6501,5851,2581,952-
حمایت11,9151,7851,3242,1396,541
P2,4412,3762,4412,441-
مقاومت12,7062,5763,0372,7436,680
مقاومت23,2323,1673,1032,930-
مقاومت33,4973,3673,1693,232-


آخرین اخبار بترانس

نمایش اخبار قدیمی‌تر