بترانس

ایران‌ ترانسفو

1400/05/12 00:03:02
پایانی:2,283
(-0.86%)
آخرین:2,239
(-2.77%)

تعداد معاملات:2,253
حجم:47.5M
ارزش معاملات:108B
حجم مبنا:14.56M
2,1882,418
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3247,127
2,240
2,250
22,0673
2213,350
2,239
2,258
7,7012
14,463
2,232
2,259
100,0001
42,484,828(89%)
983(100%)
حجمحقیقیتعداد
45,121,324(95%)
649(100%)
5,021,000(11%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,384,504(5%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 98,670,256 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 158,724,164 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.61
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
5
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4181,3991,5481,735-
حمایت21,7351,7251,5981,963-
حمایت12,0151,9961,6482,1036,900
P2,3322,3222,3322,332-
مقاومت12,6122,5932,9412,5607,005
مقاومت22,9292,9192,9912,700-
مقاومت33,2093,1903,0412,929-


آخرین اخبار بترانس

نمایش اخبار قدیمی‌تر