بترانس

ایران‌ ترانسفو

1399/12/07 01:16:28
پایانی:2,860
(-1.37%)
آخرین:2,850
(-1.72%)

تعداد معاملات:1,389
حجم:37.62M
ارزش معاملات:107B
حجم مبنا:16.61M
2,8503,070
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
113,000
2,850
2,850
31,132,868836
15,000
2,570
2,860
266,86816
000
2,870
12,2973
34,889,926(93%)
753(100%)
حجمحقیقیتعداد
37,579,216(100%)
454(100%)
2,734,290(7%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
45,000(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 132,516,850 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.56سرانه فروش حقیقی: 236,732,506 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36605409251,550-
حمایت21,5501,4901,0532,138-
حمایت12,2002,0801,1812,5018,550
P3,0903,0303,0903,090-
مقاومت13,7403,6204,5183,6788,640
مقاومت24,6304,5704,6464,041-
مقاومت35,2805,1604,7754,630-


آخرین اخبار بترانس

نمایش اخبار قدیمی‌تر