قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

1399/12/07 01:16:27
پایانی:72,150
(-0.11%)
آخرین:70,790
(-1.99%)

تعداد معاملات:52
حجم:37,654
ارزش معاملات:2.66B
حجم مبنا:690,226
70,79076,560
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
70,790
2,827,462784
000
70,850
20,48820
000
70,860
771
37,654(100%)
45(100%)
حجمحقیقیتعداد
37,654(100%)
6(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 60,371,913 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.13سرانه فروش حقیقی: 452,789,350 تومانقدرت فروش حقیقی: 7.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
15
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
9
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت334,67037,19042,79043,350-
حمایت243,35044,61044,65851,906-
حمایت157,07059,59046,52457,193212,370
P65,75067,01065,75065,750-
مقاومت179,47081,99095,05574,306212,370
مقاومت288,15089,41096,92179,593-
مقاومت3101,870104,39098,79088,150-


آخرین اخبار قثابت

نمایش اخبار قدیمی‌تر