قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

1400/07/29 05:00:40
پایانی:2,677
(-1.14%)
آخرین:2,620
(-3.24%)

تعداد معاملات:2,130
حجم:34.34M
ارزش معاملات:91.93B
حجم مبنا:5.6M
2,5732,843
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
5128,059
2,620
2,622
45,5771
16,666
2,619
2,627
3461
120,000
2,611
2,628
80,4812
34,192,965(100%)
712(100%)
حجمحقیقیتعداد
33,229,192(97%)
682(100%)
150,000(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,113,773(3%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 128,559,785 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.99سرانه فروش حقیقی: 130,431,887 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.01
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-140-485321,240-
حمایت21,2401,0672052,030-
حمایت11,9301,5853772,5197,860
P3,3103,1373,3103,310-
مقاومت14,0003,6554,8624,1007,990
مقاومت25,3805,2075,0344,589-
مقاومت36,0705,7255,2075,380-


آخرین اخبار قثابت

نمایش اخبار قدیمی‌تر