خساپا

سايپا

1400/04/02 15:35:39
پایانی:1,835
(3.96%)
آخرین:1,812
(2.66%)

تعداد معاملات:28,654
حجم:1.49B
ارزش معاملات:2,743B
حجم مبنا:70.5M
1,6771,853
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
5173,179
1,810
1,810
20,0001
10506,416
1,809
1,816
7,6751
9579,855
1,808
1,817
118,8383
1,308,553,258(88%)
8,425(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,395,591,699(93%)
9,113(100%)
186,620,117(12%)
25(0%)
حجمحقوقیتعداد
99,581,676(7%)
13(0%)
سرانه خرید حقیقی: 285,008,335 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.01سرانه فروش حقیقی: 281,017,312 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.99
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
10
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39799851,1151,234-
حمایت21,2341,2371,1581,432-
حمایت11,4991,5051,2011,5555,278
P1,7541,7571,7541,754-
مقاومت12,0192,0252,3281,9525,295
مقاومت22,2742,2772,3712,075-
مقاومت32,5392,5452,4152,274-


آخرین اخبار خساپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر