خساپا

سایپا

1400/07/04 03:26:30
پایانی:1,753
(3.91%)
آخرین:1,771
(4.97%)

تعداد معاملات:11,788
حجم:354M
ارزش معاملات:621B
حجم مبنا:71.13M
1,6031,771
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
725,347,864
1,771
1,775
5,7001
13629,400
1,770
1,780
5,0001
7444,784
1,769
1,790
5,0001
327,288,947(92%)
4,981(100%)
حجمحقیقیتعداد
274,836,880(78%)
3,610(100%)
27,057,933(8%)
6(0%)
حجمحقوقیتعداد
79,510,000(22%)
9(0%)
سرانه خرید حقیقی: 115,185,208 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.86سرانه فروش حقیقی: 133,459,570 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.16
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
8
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38477789431,247-
حمایت21,2471,2139981,500-
حمایت11,5091,4401,0531,6565,252
P1,9091,8751,9091,909-
مقاومت12,1712,1022,4882,1625,313
مقاومت22,5712,5372,5432,318-
مقاومت32,8332,7642,5982,571-


آخرین اخبار خساپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر