ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س

1401/05/18 18:21:05
پایانی:92,569
(0.4%)
آخرین:93,000
(0.86%)

تعداد معاملات:8
حجم:24,521
ارزش معاملات:2.26B
حجم مبنا:1
82,980101,418
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17,302
92,600
93,000
2,7502
150,000
92,500
93,200
50,0001
1100,000
92,350
93,500
100,0001
1,648(7%)
3(75%)
حجمحقیقیتعداد
22,873(93%)
5(83%)
22,873(93%)
1(25%)
حجمحقوقیتعداد
1,648(7%)
1(17%)
سرانه خرید حقیقی: 50,851,237 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.12سرانه فروش حقیقی: 423,466,147 تومانقدرت فروش حقیقی: 8.33
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -