ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س

1402/09/15 10:44:34
پایانی:149,156
(-0.8%)
آخرین:149,290
(-0.71%)

تعداد معاملات:3
حجم:35,099
ارزش معاملات:5.23B
حجم مبنا:1
135,332165,404
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
180,000
149,348
150,675
321
1100,000
148,602
150,841
80,0001
1120,000
147,855
151,068
501
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
1,599(4%)
2(67%)
36,599(100%)
2(100%)
حجمحقوقیتعداد
35,000(96%)
1(33%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: 119,250,222 تومانقدرت فروش حقیقی:
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -