سامان

بانک سامان

1399/12/09 12:29:25
پایانی:9,763
(0.72%)
آخرین:9,850
(1.61%)

تعداد معاملات:3,026
حجم:32.97M
ارزش معاملات:321B
حجم مبنا:4.6M
9,5009,983
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
9,840
9,849
1,5651
1900
9,820
9,850
100,4864
11,000
9,814
9,890
2,3901
19,499,819(59%)
860(99%)
حجمحقیقیتعداد
28,173,752(86%)
1,247(99%)
13,445,988(41%)
7(1%)
حجمحقوقیتعداد
4,772,055(14%)
12(1%)
سرانه خرید حقیقی: 221,368,294 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 220,577,659 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
11
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
6
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,6904,3655,2546,794-
حمایت26,7946,6315,5518,153-
حمایت18,2477,9225,8478,99228,822
P10,35110,18810,35110,351-
مقاومت111,80411,47913,55411,71029,103
مقاومت213,90813,74513,85012,549-
مقاومت315,36115,03614,14713,908-


آخرین اخبار سامان

نمایش اخبار قدیمی‌تر