فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

1400/05/10 18:05:32
پایانی:13,590
(0.36%)
آخرین:13,420
(-0.88%)

تعداد معاملات:23,775
حجم:118M
ارزش معاملات:1,615B
حجم مبنا:9.26M
12,87014,210
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
861,333,029
13,410
13,410
2,0001
1333,369,840
13,400
13,420
35,5635
1574,400
13,390
13,430
183,41414
85,170,704(72%)
8,961(100%)
حجمحقیقیتعداد
107,589,496(91%)
8,579(100%)
33,687,799(28%)
28(0%)
حجمحقوقیتعداد
11,269,007(9%)
17(0%)
سرانه خرید حقیقی: 129,167,488 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.76سرانه فروش حقیقی: 170,432,597 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
9
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
15
خرید
4
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,75610,14010,71510,523-
حمایت210,52310,71510,90611,401-
حمایت112,05612,44011,09811,94440,280
P12,82313,01512,82312,823-
مقاومت114,35614,74016,08113,70140,770
مقاومت215,12315,31516,27314,244-
مقاومت316,65617,04016,46515,123-


آخرین اخبار فملی

نمایش اخبار قدیمی‌تر