حفارس

حمل و نقل بين المللي خليج فارس

1400/07/29 05:11:03
پایانی:3,926
(1.1%)
آخرین:3,893
(0.25%)

تعداد معاملات:766
حجم:7.26M
ارزش معاملات:28.51B
حجم مبنا:3.82M
3,6894,077
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,482
3,893
3,897
47,6861
14,411
3,864
3,925
5,2001
13,800
3,855
3,941
17,9834
7,256,775(100%)
220(100%)
حجمحقیقیتعداد
7,262,775(100%)
319(100%)
6,000(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 129,500,448 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.45سرانه فروش حقیقی: 89,384,497 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.69
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,2562,1422,4342,953-
حمایت22,9532,8962,5313,398-
حمایت13,4233,3092,6283,67411,743
P4,1204,0634,1204,120-
مقاومت14,5904,4765,1574,56511,981
مقاومت25,2875,2305,2544,841-
مقاومت35,7575,6435,3515,287-


آخرین اخبار حفارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر