شبندر

پالایش نفت بندرعباس

1399/12/17 13:55:59
پایانی:25,350
(4.57%)
آخرین:25,690
(5.98%)

تعداد معاملات:13,226
حجم:64.44M
ارزش معاملات:1,633B
حجم مبنا:4.88M
23,76025,690
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
5876,843,663
25,690
25,800
2,2502
41,565
25,680
25,840
5001
52,770
25,670
25,880
91,0021
54,894,565(85%)
3,077(100%)
حجمحقیقیتعداد
41,541,757(64%)
6,945(100%)
9,553,484(15%)
15(0%)
حجمحقوقیتعداد
22,906,292(36%)
16(0%)
سرانه خرید حقیقی: 452,251,291 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.98سرانه فروش حقیقی: 151,631,899 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.34
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
16
خرید
9
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
14
خرید
4
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,61014,50016,36516,450-
حمایت216,45016,89516,98719,299-
حمایت121,07021,96017,60821,06075,700
P23,91024,35523,91023,910-
مقاومت128,53029,42033,77126,75977,070
مقاومت231,37031,81534,39228,520-
مقاومت335,99036,88035,01531,370-


آخرین اخبار شبندر

نمایش اخبار قدیمی‌تر