فیروزا

صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا

1400/08/01 18:45:59
پایانی:25,277
(0.13%)
آخرین:25,276
(0.13%)

تعداد معاملات:40
حجم:112,527
ارزش معاملات:2.84B
حجم مبنا:1
22,71927,767
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
25,273
25,280
111,4733
213,249
25,272
25,445
5001
21,500
25,270
25,446
1171
102,420(91%)
18(95%)
حجمحقیقیتعداد
37,050(33%)
19(86%)
10,107(9%)
1(5%)
حجمحقوقیتعداد
75,477(67%)
3(14%)
سرانه خرید حقیقی: 143,826,130 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.92سرانه فروش حقیقی: 49,290,150 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.34
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -