فیروزا

صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا

1400/03/29 11:47:22
پایانی:23,348
(0.17%)
آخرین:23,348
(0.17%)

تعداد معاملات:25
حجم:126,185
ارزش معاملات:2.94B
حجم مبنا:1
20,97825,638
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
242,163
23,329
23,350
389,9044
14,678
23,327
23,510
2,3181
1216
23,319
23,520
3,0002
126,185(100%)
10(100%)
حجمحقیقیتعداد
16,089(13%)
7(88%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
110,096(87%)
1(13%)
سرانه خرید حقیقی: 294,616,738 تومانقدرت خرید حقیقی: 5.49سرانه فروش حقیقی: 53,663,710 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.18
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -