سخند

صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د

1402/09/06 09:12:39
پایانی:9,675
(0.08%)
آخرین:9,675
(0.08%)

تعداد معاملات:3
حجم:25,000
ارزش معاملات:241M
حجم مبنا:1
8,70110,633
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
120,000
9,674
9,676
45,0001
120,000
9,673
9,677
20,0001
120,000
9,672
9,678
20,0001
5,000(20%)
1(50%)
حجمحقیقیتعداد
20,000(80%)
1(50%)
20,000(80%)
1(50%)
حجمحقوقیتعداد
5,000(20%)
1(50%)
سرانه خرید حقیقی: 48,375,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.25سرانه فروش حقیقی: 193,500,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.00
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -