وبصادر

بانک صادرات ایران

1400/02/27 13:46:30
پایانی:2,145
(-2.09%)
آخرین:2,104
(-3.97%)

تعداد معاملات:4,403
حجم:112M
ارزش معاملات:240B
حجم مبنا:54.2M
2,0822,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
8167,938
2,103
2,104
15,1421
252,300
2,102
2,105
415,9143
419,692
2,101
2,106
52,9052
95,357,656(85%)
1,631(100%)
حجمحقیقیتعداد
101,235,435(90%)
1,467(100%)
16,835,084(15%)
6(0%)
حجمحقوقیتعداد
10,957,305(10%)
5(0%)
سرانه خرید حقیقی: 125,409,057 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.85سرانه فروش حقیقی: 148,023,182 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.18
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
13
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5591,5141,6291,834-
حمایت21,8341,8121,6672,010-
حمایت12,0191,9741,7052,1186,545
P2,2942,2722,2942,294-
مقاومت12,4792,4342,7022,4706,666
مقاومت22,7542,7322,7402,578-
مقاومت32,9392,8942,7792,754-


آخرین اخبار وبصادر

نمایش اخبار قدیمی‌تر