وبصادر

بانک صادرات ایران

1400/07/26 10:14:34
پایانی:2,003
(-0.89%)
آخرین:2,020
(-0.04%)

تعداد معاملات:1,283
حجم:31.46M
ارزش معاملات:62.49B
حجم مبنا:60.42M
1,9202,122
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
422,538
2,020
2,021
12,4001
8211,990
2,019
2,022
85,8522
7273,150
2,013
2,023
11,9601
26,202,255(80%)
477(99%)
حجمحقیقیتعداد
26,387,324(80%)
535(99%)
6,685,069(20%)
5(1%)
حجمحقوقیتعداد
6,500,000(20%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 110,027,498 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.11سرانه فروش حقیقی: 98,792,168 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.90
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0489531,1291,496-
حمایت21,4961,4491,1881,766-
حمایت11,7541,6591,2471,9326,012
P2,2022,1552,2022,202-
مقاومت12,4602,3652,7762,4726,118
مقاومت22,9082,8612,8352,638-
مقاومت33,1663,0712,8942,908-


آخرین اخبار وبصادر

نمایش اخبار قدیمی‌تر