وبصادر

بانک صادرات ایران

1400/05/11 22:13:01
پایانی:2,065
(0.14%)
آخرین:2,040
(-1.06%)

تعداد معاملات:4,374
حجم:110M
ارزش معاملات:228B
حجم مبنا:57.8M
1,9592,165
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,500
2,040
2,043
27,5023
28,500
2,038
2,044
18,4632
3810,000
2,037
2,045
82,0584
106,914,161(97%)
1,614(100%)
حجمحقیقیتعداد
108,278,200(98%)
1,527(100%)
3,520,000(3%)
6(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,155,961(2%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 136,789,183 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.93سرانه فروش حقیقی: 146,427,297 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.07
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2951,2741,4031,575-
حمایت21,5751,5641,4461,772-
حمایت11,8121,7911,4891,8946,132
P2,0922,0812,0922,092-
مقاومت12,3292,3082,6102,2896,201
مقاومت22,6092,5982,6532,411-
مقاومت32,8462,8252,6962,609-


آخرین اخبار وبصادر

نمایش اخبار قدیمی‌تر