وبصادر

بانک صادرات ایران

1399/12/09 12:29:25
پایانی:2,420
(-1.62%)
آخرین:2,420
(-1.62%)

تعداد معاملات:1,713
حجم:92.57M
ارزش معاملات:224B
حجم مبنا:48.78M
2,4202,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2300,000
2,180
2,420
122,389,8881,679
000
2,430
621,65924
000
2,440
1,086,92617
9,121,210(10%)
536(99%)
حجمحقیقیتعداد
90,056,803(97%)
779(99%)
83,450,000(90%)
5(1%)
حجمحقوقیتعداد
2,514,407(3%)
5(1%)
سرانه خرید حقیقی: 41,181,582 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.15سرانه فروش حقیقی: 279,765,678 تومانقدرت فروش حقیقی: 6.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
22
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
18
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4431,4151,5871,816-
حمایت21,8161,8021,6452,080-
حمایت12,1332,1051,7022,2437,350
P2,5062,4922,5062,506-
مقاومت12,8232,7953,1972,7707,430
مقاومت23,1963,1823,2542,933-
مقاومت33,5133,4853,3123,196-


آخرین اخبار وبصادر

نمایش اخبار قدیمی‌تر