سشرق

سیمان‌ شرق‌

1400/07/26 11:53:10
پایانی:8,250
(-2.36%)
آخرین:8,280
(-2.01%)

تعداد معاملات:577
حجم:4.9M
ارزش معاملات:40.45B
حجم مبنا:1.81M
8,0308,870
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
164,098
8,250
8,280
2,5321
241,000
8,210
8,290
7,5803
537,487
8,200
8,300
50,0001
1,641,414(33%)
113(97%)
حجمحقیقیتعداد
4,864,334(99%)
213(100%)
3,272,920(67%)
4(3%)
حجمحقوقیتعداد
50,000(1%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 119,837,747 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 188,407,302 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.57
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
13
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
8
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,2036,0656,4277,066-
حمایت27,0666,9976,5487,620-
حمایت17,6537,5156,6697,96224,640
P8,5168,4478,5168,516-
مقاومت19,1038,9659,8109,07025,040
مقاومت29,9669,8979,9319,412-
مقاومت310,55310,41510,0529,966-


آخرین اخبار سشرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر