سشرق

سیمان‌ شرق‌

1400/02/27 15:14:57
پایانی:5,500
(-3.33%)
آخرین:5,410
(-4.92%)

تعداد معاملات:629
حجم:4.76M
ارزش معاملات:26.18B
حجم مبنا:2.65M
5,4105,970
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,500
2,000
5,410
244,97021
000
5,420
1001
000
5,430
1001
3,580,032(75%)
224(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,630,488(97%)
194(99%)
1,183,000(25%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
132,544(3%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 87,902,571 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 131,276,721 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.49
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
20
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
18
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,8962,6003,1004,193-
حمایت24,1934,0453,2664,957-
حمایت14,8964,6003,4335,42916,600
P6,1936,0456,1936,193-
مقاومت16,8966,6007,7666,95716,980
مقاومت28,1938,0457,9337,429-
مقاومت38,8968,6008,1008,193-


آخرین اخبار سشرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر