سشرق

سیمان‌ شرق‌

1399/12/07 01:16:28
پایانی:7,000
(-0.99%)
آخرین:6,930
(-1.98%)

تعداد معاملات:1,266
حجم:9.19M
ارزش معاملات:64.35B
حجم مبنا:6.84M
6,9307,490
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,790
6,930
6,930
172,50034
130,000
6,850
6,950
10,0001
13,200
6,710
6,990
4,5002
8,681,877(94%)
455(99%)
حجمحقیقیتعداد
9,099,475(99%)
524(100%)
517,598(6%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
100,000(1%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 133,567,338 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.10سرانه فروش حقیقی: 121,557,872 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.91
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
14
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,9834,0204,5054,916-
حمایت24,9164,9354,6665,657-
حمایت15,9235,9604,8286,11520,790
P6,8566,8756,8566,856-
مقاومت17,8637,9009,0317,59721,150
مقاومت28,7968,8159,1938,055-
مقاومت39,8039,8409,3558,796-


آخرین اخبار سشرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر