خبهمن

گروه‌بهمن‌

1399/12/09 12:29:25
پایانی:21,090
(-0.09%)
آخرین:20,690
(-1.98%)

تعداد معاملات:69
حجم:199,842
ارزش معاملات:4.13B
حجم مبنا:4M
20,69022,370
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
19,880
20,690
18,534,7701,007
1300
19,100
20,700
51,8166
1500
18,170
20,800
1,7704
199,842(100%)
57(100%)
حجمحقیقیتعداد
199,842(100%)
5(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 73,941,540 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.09سرانه فروش حقیقی: 842,933,556 تومانقدرت فروش حقیقی: 11.40
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
18
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,8769,22511,20214,483-
حمایت214,48314,15711,86217,504-
حمایت117,78617,13512,52119,37163,270
P22,39322,06722,39322,393-
مقاومت125,69625,04529,65825,41463,680
مقاومت230,30329,97730,31727,281-
مقاومت333,60632,95530,97730,303-


آخرین اخبار خبهمن

نمایش اخبار قدیمی‌تر