خبهمن

گروه‌بهمن‌

1400/07/04 04:33:51
پایانی:1,639
(4.06%)
آخرین:1,653
(4.95%)

تعداد معاملات:4,198
حجم:206M
ارزش معاملات:337B
حجم مبنا:53.85M
1,4971,653
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
284,774
1,652
1,679
400,0001
16,000
1,650
1,680
3,0001
13,099
1,649
1,683
15,0001
174,812,627(85%)
1,489(100%)
حجمحقیقیتعداد
126,456,988(61%)
1,154(100%)
31,382,789(15%)
7(0%)
حجمحقوقیتعداد
79,738,428(39%)
5(0%)
سرانه خرید حقیقی: 192,423,032 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.07سرانه فروش حقیقی: 179,603,989 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.93
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
12
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
6
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38188229601,092-
حمایت21,0921,0941,0061,303-
حمایت11,3721,3761,0521,4344,896
P1,6461,6481,6461,646-
مقاومت11,9261,9302,2531,8574,959
مقاومت22,2002,2022,2991,988-
مقاومت32,4802,4842,3452,200-


آخرین اخبار خبهمن

نمایش اخبار قدیمی‌تر