خبهمن

گروه‌بهمن‌

1400/03/31 09:26:22
پایانی:1,212
(-0.24%)
آخرین:1,218
(0.24%)

تعداد معاملات:438
حجم:10.93M
ارزش معاملات:13.12B
حجم مبنا:53.85M
1,1551,275
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
128,327
1,218
1,220
148,8773
2142,116
1,217
1,224
22,5883
260,654
1,215
1,225
51,6242
10,210,652(89%)
187(99%)
حجمحقیقیتعداد
11,410,652(100%)
150(100%)
1,200,000(11%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 66,178,129 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.72سرانه فروش حقیقی: 92,198,068 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.39
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
6
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3581572678802-
حمایت2802797714964-
حمایت11,0069977491,0643,600
P1,2271,2221,2271,227-
مقاومت11,4311,4221,6701,3893,665
مقاومت21,6521,6471,7051,489-
مقاومت31,8561,8471,7411,652-


آخرین اخبار خبهمن

نمایش اخبار قدیمی‌تر