سجام

مجتمع سيمان غرب آسيا

1401/04/16 20:19:37
پایانی:2,282
(-1.12%)
آخرین:2,300
(-0.34%)

تعداد معاملات:646
حجم:9.12M
ارزش معاملات:20.82B
حجم مبنا:4.38M
2,2392,377
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
227,986
2,270
2,307
10,0001
139,500
2,255
2,308
200,0001
3104,985
2,252
2,325
44,8543
4,733,157(90%)
120(99%)
حجمحقیقیتعداد
5,039,971(96%)
157(99%)
506,814(10%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
200,000(4%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 90,008,868 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.23سرانه فروش حقیقی: 73,256,138 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.81
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
9
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
4
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3951,3351,4861,756-
حمایت21,7561,7261,5361,987-
حمایت11,9981,9381,5862,1296,602
P2,3592,3292,3592,359-
مقاومت12,6012,5412,8932,5906,720
مقاومت22,9622,9322,9432,732-
مقاومت33,2043,1442,9932,962-


آخرین اخبار سجام

نمایش اخبار قدیمی‌تر