کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

1400/07/27 21:15:28
پایانی:10,066
(0.05%)
آخرین:10,067
(0.06%)

تعداد معاملات:9,880
حجم:446M
ارزش معاملات:4,498B
حجم مبنا:1
9,05411,066
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
77577,218,276
10,066
10,067
1,841,04319
161,353,527
10,065
10,068
10,126,501107
101,000,000
10,064
10,069
1,005,00011
90,211,229(20%)
638(98%)
حجمحقیقیتعداد
56,943,261(13%)
512(96%)
356,708,552(80%)
11(2%)
حجمحقوقیتعداد
389,976,520(87%)
20(4%)
سرانه خرید حقیقی: 1,423,301,302 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.27سرانه فروش حقیقی: 1,119,513,408 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.79
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -