کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

1400/05/10 17:44:42
پایانی:10,142
(0.04%)
آخرین:10,143
(0.05%)

تعداد معاملات:5,925
حجم:258M
ارزش معاملات:2,621B
حجم مبنا:1
9,12411,150
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
28828,284,954
10,142
10,143
2,260,88423
131,300,000
10,141
10,144
95,6421
161,405,500
10,140
10,145
537,3796
32,118,204(12%)
369(97%)
حجمحقیقیتعداد
84,293,712(33%)
444(95%)
226,366,285(88%)
11(3%)
حجمحقوقیتعداد
174,190,777(67%)
21(5%)
سرانه خرید حقیقی: 882,771,883 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.46سرانه فروش حقیقی: 1,925,465,826 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.18
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -