کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

1400/02/17 20:07:04
پایانی:10,170
(0.09%)
آخرین:10,172
(0.11%)

تعداد معاملات:4,418
حجم:180M
ارزش معاملات:1,835B
حجم مبنا:1
9,75411,176
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,961
10,171
10,173
1,0001
9302,107
10,170
10,175
8,6113
224,684
10,160
10,176
80,4001
34,624,879(19%)
333(97%)
حجمحقیقیتعداد
71,737,346(40%)
571(98%)
145,812,298(81%)
9(3%)
حجمحقوقیتعداد
108,699,831(60%)
10(2%)
سرانه خرید حقیقی: 1,057,462,520 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.83سرانه فروش حقیقی: 1,277,703,693 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.21
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -