قزوین

کارخانجات‌ قند قزوین‌

1401/05/18 17:33:55
پایانی:4,053
(0.17%)
آخرین:4,070
(0.59%)

تعداد معاملات:118
حجم:838,086
ارزش معاملات:3.41B
حجم مبنا:3.77M
3,8444,248
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,447
4,071
4,110
50,0001
12,000
4,053
4,126
10,0001
113,000
4,033
4,127
1,7001
828,086(99%)
59(98%)
حجمحقیقیتعداد
838,086(100%)
42(100%)
10,000(1%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 56,885,297 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.70سرانه فروش حقیقی: 80,875,299 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.42
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
10
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
4
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7471,6062,0332,743-
حمایت22,7432,6732,1763,396-
حمایت13,4573,3162,3183,80012,434
P4,4534,3834,4534,453-
مقاومت15,1675,0266,0235,10612,513
مقاومت26,1636,0936,1655,510-
مقاومت36,8776,7366,3086,163-


آخرین اخبار قزوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر