قزوين

كارخانجات‌ قند قزوين‌

1401/04/16 22:09:23
پایانی:4,661
(-0.63%)
آخرین:4,594
(-2.06%)

تعداد معاملات:101
حجم:1.05M
ارزش معاملات:4.85B
حجم مبنا:3.21M
4,4574,925
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
360,000
4,575
4,637
14,6821
26,500
4,570
4,690
5,4292
11,400
4,560
4,692
5,0001
3,947,804(100%)
138(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,891,487(99%)
103(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
56,317(1%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 133,338,510 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.76سرانه فروش حقیقی: 176,099,232 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
15
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
7
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
8
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,1364,0804,2754,583-
حمایت24,5834,5554,3404,881-
حمایت14,9164,8604,4055,06515,570
P5,3635,3355,3635,363-
مقاومت15,6965,6406,0945,66115,860
مقاومت26,1436,1156,1595,845-
مقاومت36,4766,4206,2256,143-


آخرین اخبار قزوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر