ملت

بیمه ملت

1400/06/30 11:13:15
پایانی:1,312
(-4.65%)
آخرین:1,308
(-4.94%)

تعداد معاملات:2,011
حجم:76.82M
ارزش معاملات:100B
حجم مبنا:12.26M
1,3081,444
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
1,300
1,308
15,201,24471
000
1,310
100,0001
000
1,314
5,0591
58,629,971(76%)
829(100%)
حجمحقیقیتعداد
75,690,653(98%)
593(100%)
18,560,682(24%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,500,000(2%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 92,789,531 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.55سرانه فروش حقیقی: 167,463,974 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.80
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
3
خرید
7
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
2
خرید
4
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38147818791,045-
حمایت21,0451,0289121,195-
حمایت11,2081,1759451,2884,020
P1,4391,4221,4391,439-
مقاومت11,6021,5691,7981,5894,116
مقاومت21,8331,8161,8311,682-
مقاومت31,9961,9631,8641,833-


آخرین اخبار ملت

نمایش اخبار قدیمی‌تر