ارمغان

ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان

1402/09/06 09:06:59
پایانی:10,119
(0.12%)
آخرین:10,119
(0.12%)

تعداد معاملات:1
حجم:300,000
ارزش معاملات:3.03B
حجم مبنا:1
9,09611,116
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
120,000,000
10,119
10,120
20,000,0001
12,775
10,092
10,250
5,0001
11,000
10,000
000
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
300,000(100%)
1(100%)
300,000(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: 3,035,700,000 تومانقدرت فروش حقیقی:
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -