وخارزم

سرمايه گذاري خوارزمي

1400/07/29 06:34:25
پایانی:4,802
(-1.49%)
آخرین:4,800
(-1.53%)

تعداد معاملات:2,904
حجم:25.85M
ارزش معاملات:124B
حجم مبنا:7.48M
4,6325,118
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
124,818
4,800
4,810
38,3103
37,128
4,770
4,820
50,0001
1500
4,767
4,830
1,2381
24,254,918(94%)
1,107(100%)
حجمحقیقیتعداد
25,404,815(98%)
991(100%)
1,601,100(6%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
451,203(2%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 105,214,197 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.85سرانه فروش حقیقی: 123,101,838 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.17
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8661,5752,1123,233-
حمایت23,2333,0872,2914,054-
حمایت14,0163,7252,4704,56214,238
P5,3835,2375,3835,383-
مقاومت16,1665,8757,1296,20414,459
مقاومت27,5337,3877,3086,712-
مقاومت38,3168,0257,4877,533-


آخرین اخبار وخارزم

نمایش اخبار قدیمی‌تر