درین

صندوق س. درین بها بازار-د

1402/09/06 09:07:12
پایانی:12,010
(0.06%)
آخرین:12,010
(0.06%)

تعداد معاملات:3
حجم:131,257
ارزش معاملات:1.57B
حجم مبنا:1
10,80213,202
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
129,870,009
12,010
12,011
2,499,2712
11,000,000
12,009
12,012
1,000,0001
11,000,000
12,008
13,000
9211
1,266(1%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
129,991(99%)
1(50%)
129,991(99%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
1,266(1%)
1(50%)
سرانه خرید حقیقی: 7,602,330 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.00سرانه فروش حقیقی: 1,561,191,910 تومانقدرت فروش حقیقی: 205.36


آخرین اخبار درین

نمایش اخبار قدیمی‌تر