کاج

صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د

1402/09/06 09:33:48
پایانی:12,958
(0.06%)
آخرین:12,958
(0.06%)

تعداد معاملات:30
حجم:189,669
ارزش معاملات:2.45B
حجم مبنا:1
11,65514,243
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
189,522,188
12,958
12,959
15,029,96817
15,000,000
12,957
12,960
100,0001
11,200,000
12,956
12,961
100,0001
53,141(10%)
8(89%)
حجمحقیقیتعداد
471,782(92%)
14(93%)
461,496(90%)
1(11%)
حجمحقوقیتعداد
42,855(8%)
1(7%)
سرانه خرید حقیقی: 86,075,134 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.20سرانه فروش حقیقی: 436,667,939 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.07


آخرین اخبار کاج

نمایش اخبار قدیمی‌تر