آفاق

صندوق س نوع دوم افق آتي-ثابت

1401/05/21 16:26:33
پایانی:10,109
(0.07%)
آخرین:10,110
(0.08%)

تعداد معاملات:47
حجم:1.53M
ارزش معاملات:15.48B
حجم مبنا:1
9,09111,111
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
29329,069,063
10,109
10,110
41,2641
262,546,873
10,108
10,111
1,588,73817
10965,478
10,107
10,112
75,4261
591,971(39%)
11(85%)
حجمحقیقیتعداد
24,952(2%)
10(83%)
939,605(61%)
2(15%)
حجمحقوقیتعداد
1,506,624(98%)
2(17%)
سرانه خرید حقیقی: 544,021,349 تومانقدرت خرید حقیقی: 21.57سرانه فروش حقیقی: 25,223,976 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.05


آخرین اخبار آفاق

به پایان اخبار رسیدید

نمایش اخبار قدیمی‌تر