درسا

صندوق سرمايه گذاري درسا - سهام

1401/05/21 17:24:16
پایانی:10,170
(-0.19%)
آخرین:10,200
(0.09%)

تعداد معاملات:12
حجم:22,845
ارزش معاملات:232M
حجم مبنا:1
9,18011,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
150,000
10,160
10,200
4,9051
150,000
10,150
10,220
51,1003
150,000
10,140
10,230
50,0001
219,388(83%)
4(80%)
حجمحقیقیتعداد
64,813(24%)
23(96%)
45,425(17%)
1(20%)
حجمحقوقیتعداد
200,000(76%)
1(4%)
سرانه خرید حقیقی: 557,793,990 تومانقدرت خرید حقیقی: 19.46سرانه فروش حقیقی: 28,658,617 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.05


آخرین اخبار درسا

به پایان اخبار رسیدید

نمایش اخبار قدیمی‌تر