درسا

صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام

1402/09/05 14:34:42
پایانی:15,070
(0%)
آخرین:15,070
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
13,57016,570
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
15,140
15,200
35,1991
115,000
15,090
15,220
50,0001
112,000
15,040
15,230
17,0001


آخرین اخبار درسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر