هم وزن

صندوق س. شاخصي كيان-س

1402/03/19 17:12:09
پایانی:16,951
(-0.55%)
آخرین:16,858
(-1.09%)

تعداد معاملات:666
حجم:6.69M
ارزش معاملات:113B
حجم مبنا:1
15,34118,749
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100
16,817
16,858
9,7001
16,180
16,813
16,859
3,8501
22,177
16,811
16,890
1,0501
3,906,651(58%)
185(99%)
حجمحقیقیتعداد
6,692,202(100%)
195(100%)
2,785,551(42%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 357,954,816 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 581,741,108 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.63


آخرین اخبار هم وزن

نمایش اخبار قدیمی‌تر