خزامیا

زامیاد

1400/03/31 09:24:42
پایانی:5,810
(1.57%)
آخرین:5,850
(2.27%)

تعداد معاملات:524
حجم:6.23M
ارزش معاملات:36.17B
حجم مبنا:2.68M
5,4406,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
34,259
5,830
5,850
71,4944
338,659
5,820
5,860
27,2152
980,315
5,810
5,870
2,8783
6,314,192(100%)
201(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,139,341(97%)
170(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
174,851(3%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 182,514,704 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.87سرانه فروش حقیقی: 209,821,007 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.15
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
10
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
4
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1367651,6023,183-
حمایت23,1832,9971,8814,463-
حمایت14,4864,1152,1605,25317,000
P6,5336,3476,5336,533-
مقاومت17,8367,4659,4197,81317,370
مقاومت29,8839,6979,6988,603-
مقاومت311,18610,8159,9779,883-


آخرین اخبار خزامیا

نمایش اخبار قدیمی‌تر