خزاميا

زامياد

1400/07/29 06:13:34
پایانی:6,190
(-1.9%)
آخرین:6,080
(-3.64%)

تعداد معاملات:1,185
حجم:10.39M
ارزش معاملات:64.33B
حجم مبنا:2.42M
6,0006,620
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3110,000
6,070
6,070
5,0001
4107,200
6,060
6,080
15,8611
21,823
6,050
6,100
4,9611
10,017,627(96%)
411(100%)
حجمحقیقیتعداد
9,691,508(93%)
410(100%)
380,000(4%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
706,119(7%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 150,873,749 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.03سرانه فروش حقیقی: 146,318,132 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.97
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,1831,8052,5173,986-
حمایت23,9863,7972,7555,075-
حمایت15,0334,6552,9925,74718,180
P6,8366,6476,8366,836-
مقاومت17,8837,5059,1677,92518,520
مقاومت29,6869,4979,4048,597-
مقاومت310,73310,3559,6429,686-


آخرین اخبار خزامیا

نمایش اخبار قدیمی‌تر