خزامیا

زامیاد

1399/12/07 01:16:28
پایانی:8,520
(-0.23%)
آخرین:8,370
(-1.99%)

تعداد معاملات:118
حجم:573,641
ارزش معاملات:4.8B
حجم مبنا:5.74M
8,3709,050
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
7,510
8,370
20,034,188884
13,742
7,450
8,380
4,2274
12,500
7,400
8,400
83,8374
573,641(100%)
106(100%)
حجمحقیقیتعداد
573,641(100%)
7(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 46,107,748 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.07سرانه فروش حقیقی: 698,203,045 تومانقدرت فروش حقیقی: 15.14
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
17
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
8
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,3134,1704,8705,856-
حمایت25,8565,7855,1036,926-
حمایت17,1136,9705,3367,58725,110
P8,6568,5858,6568,656-
مقاومت19,9139,77011,4039,72625,110
مقاومت211,45611,38511,63610,387-
مقاومت312,71312,57011,87011,456-


آخرین اخبار خزامیا

نمایش اخبار قدیمی‌تر