کوزاما

رمزارز - رتبه 123
قیمت :
1,713,985 تومان
$26.00 
5.4%-

معاملات روزانه$9,252,869
حجم بازار$218,815,644
سکه در گردش8,470,098
عرضه کل9,651,217

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

1,200,000
1,700,000

1,260,148
1,339,306

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.6%+
5.4%-
2.5%-

آخرین اخبار کوزاما

نمایش اخبار قدیمی‌تر