کوزاما

رمزارز - رتبه 95
قیمت :
1,287,112 تومان
$34.00 
+0.4%+

معاملات روزانه$12,579,501
حجم بازار$356,065,025
سکه در گردش8,470,098
عرضه کل9,651,217

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

41.18
42.68

16.57
70.00

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.1%+
+0.4%+
+2.1%+

آخرین اخبار کوزاما

نمایش اخبار قدیمی‌تر