کوزاما

رمزارز - رتبه 56
قیمت :
7,633,092 تومان
$319 
1.3%-

معاملات روزانه$53,408,875
حجم بازار$2,035,592,907
سکه در گردش8,470,098
عرضه کل9,651,217

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.6%+
1.3%-
10.3%-