تتر

رمزارز - رتبه 3
قیمت :
32,873 تومان
$ 
0%-

معاملات روزانه$27,146,068,430
حجم بازار$67,951,915,926
سکه در گردش67,949,424,452
عرضه کل70,155,449,906

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

32,510
34,499

32,250
32,520

33,210
33,599

33,104
33,105

30,501
30,556

31,941
32,698

32,984
33,210

32,491
32,541

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0%-
0%-
0%-

آخرین اخبار تتر

نمایش اخبار قدیمی‌تر