تتر

رمزارز - رتبه
قیمت :
58,075 تومان
$ 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

58,000
60,000

57,815
57,816

57,557
58,108

57,497
58,077

57,835
57,940

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار تتر

نمایش اخبار قدیمی‌تر