تتر

رمزارز - رتبه
قیمت :
51,019 تومان
$ 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

50,539
51,392

50,818
51,499

49,700
49,800

50,816
50,900

50,550
51,580

50,861
50,956

50,846
50,894

50,809
50,864

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار تتر

نمایش اخبار قدیمی‌تر