تتر

رمزارز - رتبه 3
قیمت :
27,829 تومان
$ 
0%-

معاملات روزانه$49,227,420,653
حجم بازار$78,430,279,017
سکه در گردش78,399,569,301
عرضه کل82,058,978,867

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

27,850
27,850

27,663
27,788

27,917
27,840

27,730
27,930

27,948
27,950

27,803
27,825

27,703
27,816

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0%-
0%-
0%-

آخرین اخبار تتر

نمایش اخبار قدیمی‌تر