تتر

رمزارز - رتبه
قیمت :
50,472 تومان
$ 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

50,624
51,157

50,215
50,400

49,700
49,800

50,251
50,433

49,700
51,100

50,406
50,502

50,299
50,331

50,395
50,399

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار تتر

نمایش اخبار قدیمی‌تر