کاردانو

رمزارز - رتبه 8
قیمت :
14,253 تومان
$0 
0.7%-

معاملات روزانه$311,970,521
حجم بازار$14,754,972,226
سکه در گردش34,253,171,751
عرضه کل34,969,499,401

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

13,898
14,144

14,450
14,589

14,214
14,249

15,635
15,753

14,201
14,334

14,348
14,518

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0%-
0.7%-
5.1%-

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
10
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
16
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت30000-
حمایت20000-
حمایت100001
P0000-
مقاومت100001
مقاومت20000-
مقاومت30000-

آخرین اخبار کاردانو

نمایش اخبار قدیمی‌تر