دوج کوین

رمزارز - رتبه 10
قیمت :
2,065 تومان
$0 
3.4%-

معاملات روزانه$314,166,508
حجم بازار$8,257,800,538
سکه در گردش132,670,764,300
عرضه کل132,670,764,300

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

2,031
2,149

2,112
2,150

2,010
2,091

2,070
2,071

1,936
1,951

1,982
2,041

2,061
2,077

1,976
2,004

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.1%-
3.4%-
+2%+

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
14
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
7
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت30000-
حمایت20000-
حمایت100000
P0000-
مقاومت100000
مقاومت20000-
مقاومت30000-

آخرین اخبار دوج کوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر