سولانا

رمزارز - رتبه 9
قیمت :
1,339,461 تومان
$42.00 
3.9%-

معاملات روزانه$1,310,691,097
حجم بازار$14,764,122,009
سکه در گردش348,707,159
عرضه کل511,616,946

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

1,355,001
1,368,000

1,291,000
1,335,000

1,317,869
1,332,336

1,316,847
1,325,720

1,289,791
1,348,583

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

1.3%-
3.9%-
+3.7%+

آخرین اخبار سولانا

نمایش اخبار قدیمی‌تر