سولانا

رمزارز - رتبه
قیمت :
963,311 تومان
$20.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

932,650
995,648

963,644
974,475

975,000
979,000

960,140
964,473

951,128
968,695

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار سولانا

نمایش اخبار قدیمی‌تر