سولانا

رمزارز - رتبه 8
قیمت :
3,014,641 تومان
$104 
11.8%-

معاملات روزانه$2,678,230,477
حجم بازار$27,576,252,919
سکه در گردش314,690,858
عرضه کل511,616,946

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

2,514,566
2,572,386

2,546,000
2,712,000

3,828,117
3,856,963

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

1%-
11.8%-
38.9%-

آخرین اخبار سولانا

نمایش اخبار قدیمی‌تر