سولانا

رمزارز - رتبه
قیمت :
3,022,527 تومان
$59.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

2,960,000
3,060,000

963,644
974,475

3,016,500
3,058,600

3,039,811
3,056,132

3,019,113
3,061,673

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار سولانا

نمایش اخبار قدیمی‌تر