ثمین

صندوق س. ثروت افزون ثمین-س

1402/09/06 09:12:39
پایانی:19,247
(0%)
آخرین:19,287
(0.2%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
17,32321,171
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2102,020
19,151
19,399
6,0001
1200,000
19,150
19,400
29,0374
12,040
19,103
19,444
2,6671


آخرین اخبار ثمین

نمایش اخبار قدیمی‌تر