ثهام

صندوق س ثروت هامرز-سهام

1402/09/15 10:41:09
پایانی:24,430
(0.49%)
آخرین:24,380
(0.28%)

تعداد معاملات:52
حجم:456,870
ارزش معاملات:11.16B
حجم مبنا:1
21,88026,740
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
34,813
24,310
24,380
7,3881
78,288
24,300
24,400
7,8881
114,804
24,290
24,450
5,4761
457,370(100%)
25(100%)
حجمحقیقیتعداد
258,799(57%)
15(94%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
198,571(43%)
1(6%)
سرانه خرید حقیقی: 446,941,964 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.06سرانه فروش حقیقی: 421,497,304 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.94
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -