ثهام

صندوق س ثروت هامرز-سهام

1401/05/18 18:47:12
پایانی:11,060
(-0.71%)
آخرین:11,060
(-0.71%)

تعداد معاملات:1
حجم:1,610
ارزش معاملات:17.8M
حجم مبنا:1
10,03012,250
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,390
11,060
11,280
5,0001
15,000
11,050
11,290
5,0001
15,000
11,040
11,300
5,0001
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
1,610(100%)
1(100%)
1,610(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: 17,806,600 تومانقدرت فروش حقیقی:
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -