ثهام

صندوق س ثروت هامرز-سهام

1400/11/04 09:56:01
پایانی:9,750
(-2.59%)
آخرین:9,700
(-3.09%)

تعداد معاملات:2
حجم:1,036
ارزش معاملات:10.1M
حجم مبنا:1
9,01011,010
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
26,889
9,650
9,850
3,4592
19,002
9,620
9,900
6,3661
125,114
9,610
9,920
10,2241
1,036(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,036(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 10,101,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 10,101,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -