ریپل

رمزارز - رتبه 6
قیمت :
26,665 تومان
$0 
+3.2%+

معاملات روزانه$1,034,528,564
حجم بازار$27,908,951,104
سکه در گردش51,987,017,573
عرضه کل99,988,884,267

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

23,860
24,290

26,211
27,196

26,524
27,080

22,000
28,500

26,754
26,923

26,594
27,007

26,682
26,794

26,449
27,183

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.4%+
+3.2%+
+4.3%+

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
20
خرید
7
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
17
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت30000-
حمایت20000-
حمایت100001
P0000-
مقاومت100001
مقاومت20000-
مقاومت30000-

آخرین اخبار ریپل

نمایش اخبار قدیمی‌تر