اتریوم

رمزارز - رتبه
قیمت :
118,577,782 تومان
$2,391 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

116,405,983
120,000,000

110,000,000
120,000,000

118,806,000
118,856,634

78,490,482
78,560,497

118,120,000
119,010,000

118,038,500
120,000,000

118,947,562
119,540,868

118,952,259
119,522,864

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
20
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
17
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5281,6021,7291,707-
حمایت21,7071,7441,7711,900-
حمایت12,0342,1081,8132,0197,091
P2,2122,2492,2122,212-
مقاومت12,5392,6132,9082,4057,142
مقاومت22,7172,7552,9502,524-
مقاومت33,0443,1192,9922,717-

آخرین اخبار اتریوم

نمایش اخبار قدیمی‌تر