اتریوم

رمزارز - رتبه
قیمت :
182,659,513 تومان
$3,407 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

100,000,119
169,585,654

194,100,000
194,353,764

193,800,000
197,020,000

193,139,666
195,508,398

193,961,226
194,987,321

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
13
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
11
خرید
7
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,0912,1222,3242,464-
حمایت22,4642,4802,3922,773-
حمایت12,8992,9302,4592,9649,894
P3,2723,2883,2723,272-
مقاومت13,7073,7384,2093,58110,086
مقاومت24,0804,0964,2773,772-
مقاومت34,5154,5464,3444,080-

آخرین اخبار اتریوم

نمایش اخبار قدیمی‌تر