فردا

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت

1401/05/22 02:34:59
پایانی:13,716
(0.09%)
آخرین:13,716
(0.09%)

تعداد معاملات:362
حجم:13M
ارزش معاملات:178B
حجم مبنا:1
12,33315,073
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
115,000
13,715
13,716
19,049,105191
203100,160,673
13,714
13,717
800,0008
141,400,000
13,713
13,718
500,0005
1,440,474(11%)
74(94%)
حجمحقیقیتعداد
818,105(6%)
29(91%)
11,568,014(89%)
5(6%)
حجمحقوقیتعداد
12,190,383(94%)
3(9%)
سرانه خرید حقیقی: 266,993,802 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.69سرانه فروش حقیقی: 386,935,454 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.45
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -