فردا

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت

1401/02/31 08:19:25
پایانی:13,070
(0%)
آخرین:13,069
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
11,76314,377
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
14,303
4011
000000
000000
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -