فردا

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت

1402/09/06 09:15:20
پایانی:18,452
(0.07%)
آخرین:18,451
(0.07%)

تعداد معاملات:11
حجم:8,218
ارزش معاملات:151M
حجم مبنا:1
16,59520,281
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4100,168,674
18,451
18,452
7,992,3982
21,000,275
18,450
18,453
100,0001
11,000,000
18,449
18,454
100,0001
8,218(100%)
4(100%)
حجمحقیقیتعداد
611(7%)
6(86%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
7,607(93%)
1(14%)
سرانه خرید حقیقی: 37,909,634 تومانقدرت خرید حقیقی: 20.18سرانه فروش حقیقی: 1,879,028 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.05
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -