سحرخیز

صندوق س. گروه زعفران سحرخیز

1401/05/22 07:07:03
پایانی:22,433
(0%)
آخرین:22,700
(1.19%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
20,19024,676
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
22,617
22,736
20,0681
15,000
22,610
22,737
5,0001
11,000
22,609
22,738
8,3401
508,924(90%)
118(98%)
حجمحقیقیتعداد
533,088(94%)
113(99%)
55,639(10%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
31,475(6%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 96,751,627 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 105,829,761 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.09
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -