سحرخیز

صندوق س. گروه زعفران سحرخیز

1402/09/15 10:42:58
پایانی:26,582
(0.12%)
آخرین:26,578
(0.1%)

تعداد معاملات:77
حجم:292,254
ارزش معاملات:7.76B
حجم مبنا:1
23,89529,205
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
118,950
26,578
26,579
1,0502
121,480
26,523
26,595
2,2801
42,300
26,511
26,596
1,2491
33,719(10%)
17(94%)
حجمحقیقیتعداد
340,368(100%)
38(100%)
306,649(90%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 52,724,615 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.22سرانه فروش حقیقی: 238,096,373 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.52
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -