نهال

صندوق س. طلای سرخ نوویرا

1401/07/09 13:59:51
پایانی:17,565
(-2.1%)
آخرین:17,660
(-1.57%)

تعداد معاملات:121
حجم:198,830
ارزش معاملات:3.49B
حجم مبنا:1
16,14919,737
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1286
17,501
17,659
2,0001
12,999
17,500
17,667
6,6523
2899
17,482
17,670
1,0001
180,056(91%)
53(98%)
حجمحقیقیتعداد
198,830(100%)
46(100%)
18,774(9%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 59,673,276 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.79سرانه فروش حقیقی: 75,922,803 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.27
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -