نهال

صندوق س. طلای سرخ نوویرا

1402/09/06 09:30:27
پایانی:23,061
(0.73%)
آخرین:23,068
(0.76%)

تعداد معاملات:77
حجم:305,570
ارزش معاملات:7.04B
حجم مبنا:1
20,60425,182
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,200
23,010
23,070
2,5001
186
23,003
23,071
4,2841
21,000
23,002
23,072
3001
136,144(40%)
17(94%)
حجمحقیقیتعداد
338,868(100%)
23(100%)
202,724(60%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 184,683,340 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.54سرانه فروش حقیقی: 339,766,736 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.84
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -