نهال

صندوق س. طلاي سرخ نوويرا

1400/03/28 18:28:44
پایانی:8,537
(2.05%)
آخرین:8,600
(2.8%)

تعداد معاملات:153
حجم:588,043
ارزش معاملات:5.02B
حجم مبنا:1
7,5299,201
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,250
8,475
8,599
5,9182
12,000
8,474
8,600
2,3332
12,000
8,473
8,610
2,0001
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -