نهال

صندوق س. طلای سرخ نوویرا

1400/08/01 16:50:23
پایانی:11,674
(1.31%)
آخرین:11,650
(1.1%)

تعداد معاملات:196
حجم:736,549
ارزش معاملات:8.59B
حجم مبنا:1
10,37112,675
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
23,520
11,631
11,650
9,1431
1858
11,630
11,680
10,0001
1859
11,620
11,689
1,0001
501,549(68%)
60(98%)
حجمحقیقیتعداد
290,521(39%)
84(98%)
235,000(32%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
446,028(61%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 97,584,717 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.42سرانه فروش حقیقی: 40,375,501 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.41
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -