ونچر

ص.ج.فیروزه70%تادیه

1402/09/15 10:41:00
پایانی:840,000
(0%)
آخرین:840,000
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
756,000924,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
830,000
900,000
1,0001
11,000
820,000
903,000
1,0001
12,000
810,000
907,000
1,0001


آخرین اخبار ونچر

نمایش اخبار قدیمی‌تر