ونچر

ص.ج.فيروزه40%تاديه

1401/05/21 13:17:24
پایانی:382,500
(0%)
آخرین:382,500
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
344,250420,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
380,000
390,000
1,0001
11,000
375,000
400,000
1,0001
11,000
365,000
410,000
1,0001


آخرین اخبار ونچر

نمایش اخبار قدیمی‌تر