عیار

صندوق طلای عیار مفید

1401/05/22 01:16:30
پایانی:36,942
(-1.04%)
آخرین:37,000
(-0.88%)

تعداد معاملات:483
حجم:600,123
ارزش معاملات:22.16B
حجم مبنا:1
33,59941,065
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,861
36,999
37,000
18,8862
1500
36,980
37,008
3372
13,936
36,975
37,009
7971
501,873(84%)
204(99%)
حجمحقیقیتعداد
600,123(100%)
165(100%)
98,250(16%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 90,883,295 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.68سرانه فروش حقیقی: 134,362,084 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.48
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -