رویش

ص.س.جسورانه رویش لوتوس

1402/09/06 09:12:39
پایانی:2,349,000
(0%)
آخرین:2,349,000
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
2,114,1002,583,900
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
150
2,114,101
3,189,990
501
1500
2,114,100
000
000000
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -