رويش

ص.س.جسورانه رويش لوتوس

1401/05/18 19:18:34
پایانی:1,960,215
(0%)
آخرین:1,960,215
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
1,764,1942,156,236
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
1,800,000
1,960,000
701
000
1,960,215
2201
000000
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -