گوهر

صندوق سكه طلاي كيان

1401/05/21 14:20:20
پایانی:73,282
(-0.6%)
آخرین:73,239
(-0.66%)

تعداد معاملات:199
حجم:212,812
ارزش معاملات:15.59B
حجم مبنا:1
66,35781,103
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
169
73,106
73,239
1771
1120
73,099
73,285
1,5522
1100
73,070
73,288
6,8311
204,272(96%)
83(99%)
حجمحقیقیتعداد
165,235(78%)
77(97%)
8,540(4%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
47,577(22%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 180,354,948 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.15سرانه فروش حقیقی: 157,256,510 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.87
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -