استارز

ص.ج.ستاره برتر20%تادیه

1401/05/29 10:29:01
پایانی:85,167
(0%)
آخرین:85,167
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
76,65193,683
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
86,000
180,000
4,0002
12,000
85,167
000
11,000
72,778
000
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -