مدير

ص.س.مديريت ثروت ص.بازنشستگي-س

1401/05/21 15:55:01
پایانی:10,216
(-0.18%)
آخرین:10,178
(-0.55%)

تعداد معاملات:87
حجم:259,334
ارزش معاملات:2.64B
حجم مبنا:1
9,21211,258
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
10,190
10,209
1,0001
110,000
10,181
10,210
101,9962
23,100
10,180
10,223
2,0991
26,932(10%)
17(94%)
حجمحقیقیتعداد
259,334(100%)
45(100%)
232,402(90%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 16,184,547 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.27سرانه فروش حقیقی: 58,874,580 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.64
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -