مدیر

ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س

1401/11/08 09:22:22
پایانی:11,815
(-0.76%)
آخرین:11,750
(-1.31%)

تعداد معاملات:12
حجم:6,543
ارزش معاملات:77.32M
حجم مبنا:1
10,71613,096
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2123,691
11,750
11,935
1,0001
165,840
11,749
11,937
12,2252
165,838
11,747
11,938
45,1051
6,543(32%)
8(89%)
حجمحقیقیتعداد
6,543(100%)
8(100%)
13,830(68%)
1(11%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 9,663,193 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 9,663,193 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -