مدیر

ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س

1402/09/15 10:45:32
پایانی:17,291
(0.81%)
آخرین:17,290
(0.81%)

تعداد معاملات:67
حجم:340,798
ارزش معاملات:5.89B
حجم مبنا:1
15,43618,866
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
223,437
17,290
17,320
1,8793
11,000
17,289
17,344
1,0632
11,000
17,288
17,345
8002
2,355(1%)
4(80%)
حجمحقیقیتعداد
214,298(63%)
21(91%)
338,443(99%)
1(20%)
حجمحقوقیتعداد
126,500(37%)
2(9%)
سرانه خرید حقیقی: 10,180,076 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.06سرانه فروش حقیقی: 176,448,891 تومانقدرت فروش حقیقی: 17.33
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -