سپر

صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت

1401/07/09 14:33:25
پایانی:15,586
(0.17%)
آخرین:15,587
(0.17%)

تعداد معاملات:437
حجم:12.96M
ارزش معاملات:202B
حجم مبنا:1
14,00417,114
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21721,644,933
15,585
15,587
1,410,02318
242,203,976
15,584
15,588
8,804,55090
101,000,000
15,583
16,593
3611
4,783,301(37%)
132(98%)
حجمحقیقیتعداد
2,725,756(21%)
109(96%)
8,188,230(63%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
10,245,775(79%)
4(4%)
سرانه خرید حقیقی: 564,791,889 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.45سرانه فروش حقیقی: 389,758,101 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.69
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -