سپر

صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت

1402/09/06 09:33:45
پایانی:20,314
(0.06%)
آخرین:20,314
(0.06%)

تعداد معاملات:113
حجم:1.19M
ارزش معاملات:24.28B
حجم مبنا:1
18,27122,331
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4229,697,785
20,314
20,315
88,875,86630
15,000,000
20,313
20,316
100,0001
15,000,000
20,312
20,317
100,0001
1,738,352(85%)
51(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,235,013(60%)
40(95%)
317,619(15%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
820,958(40%)
2(5%)
سرانه خرید حقیقی: 692,409,461 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.10سرانه فروش حقیقی: 627,201,352 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.91
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -