کاردان

صندوق س تجارت شاخصی کاردان

1401/05/22 00:39:53
پایانی:208,400
(0.03%)
آخرین:207,020
(-0.62%)

تعداد معاملات:66
حجم:13,390
ارزش معاملات:2.79B
حجم مبنا:1
187,490229,150
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1700
207,220
208,830
501
1500
207,180
208,840
9562
1500
207,160
208,850
2,4462
6,490(48%)
19(86%)
حجمحقیقیتعداد
13,390(100%)
36(100%)
6,900(52%)
3(14%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 71,185,052 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.92سرانه فروش حقیقی: 77,513,222 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.09
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -