فیروزه

صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

1402/09/05 14:53:33
پایانی:26,400
(0%)
آخرین:26,320
(-0.3%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
23,76029,040
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
26,210
26,500
11,0352
146,737
26,160
26,510
9,0112
1500
26,110
26,520
2,0001
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -