فيروزه

صندوق شاخص30 شركت فيروزه- سهام

1401/05/21 14:15:05
پایانی:183,820
(-1.18%)
آخرین:185,000
(-0.54%)

تعداد معاملات:46
حجم:34,932
ارزش معاملات:6.42B
حجم مبنا:1
167,420204,620
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3380
183,150
185,000
1,8621
128
183,030
186,000
50,3144
142
183,020
186,750
271
5,547(16%)
15(94%)
حجمحقیقیتعداد
34,932(100%)
16(100%)
29,385(84%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 67,976,636 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.17سرانه فروش حقیقی: 401,325,015 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.90
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -