اطلس

صندوق س.توسعه اطلس مفید-س

1402/09/06 09:15:04
پایانی:40,458
(0.14%)
آخرین:40,480
(0.2%)

تعداد معاملات:26
حجم:33,859
ارزش معاملات:1.36B
حجم مبنا:1
36,35944,437
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2323
40,455
40,480
3,8852
623,887
40,453
40,485
1,0001
36,855
40,452
40,490
11,7053
44,509(100%)
13(100%)
حجمحقیقیتعداد
44,509(100%)
12(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 138,518,855 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.92سرانه فروش حقیقی: 150,062,093 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.08
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -