اطلس

صندوق س.توسعه اطلس مفید-س

1402/09/15 10:43:18
پایانی:42,700
(-0.46%)
آخرین:42,700
(-0.46%)

تعداد معاملات:229
حجم:689,312
ارزش معاملات:29.43B
حجم مبنا:1
38,61047,190
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
18,290
42,660
42,700
5171
210,065
42,650
42,719
5702
22,500
42,618
42,749
1491
678,022(98%)
87(99%)
حجمحقیقیتعداد
684,158(99%)
85(99%)
11,290(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
5,154(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 332,776,314 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.97سرانه فروش حقیقی: 343,688,783 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.03
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -